DiaryAsrul. Diberdayakan oleh Blogger.
- Selamat Datang di Weblog Asrul Hoesein Diary - Green Corruption Watch - Indonesia Go Organik - Indonesia Clean and Green - Stop Global Warming - Anda Butuh Proposal Ada disini Dan Silakan Download - Mitra Kerja PT. Cipta Visi Sinar Kencana [Posko Hijau] Bandung perusahaan Formulator dan Prinsipal - Jejaring Usaha Pupuk dan Pemupukan "Berbasis Organik" dalam dan luar negeri - Bakteri Pengurai Limbah Organik [Aktivator GreenPhoskko-GP1] - Penggembur Bulking Agent ^ Mineral Penghilang Bau Limbah Organik [GP2] - Posko Hijau Memberi Pelatihan ^ Presentasi ^ Pendampingan Tata Kelola Sampah kepada Pemerintah ^ Perusahaan [Program CSR] ^ Kelompok Tani [HKTI-LM3-P4S-Feati] ^ Kelompok Usaha [Syarikat Islam-Kadin-HIPMI-HIPPI-Asosiasi] ^ Design TPA sesuai SNI Konsep Kelola Sampah dengan Optimalisasi Fungsi TPS [Sentralisasi Desentralisasi-Basis Komunal] dan - Mesin Olah Sampah Organik [RKE 2000L] - Mesin Olah Sampah Organik [RKE 1000L] - Mesin Olah Sampah Organik (RKM 1000L) - Komposter Biophosko® [Hand Rotary] - Komposter Biophosko® Compost Bin [S-60L] - Komposter Biophosko® Compost Bin [M-80L] - Komposter Biophosko® Compost Bin [L-120L] - Barel Kompos Biophosko® BK 200 L - Komposter Elektrik Biophoskko® (KE 100L) - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramalet® Flexible Formula - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramalet® Kakao [Cocoa Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramalet® Lada [Fertilizer For Pepper] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Tanaman Buah Dalam Pot [Tabulampot] - Pupuk Gramafix® Padi [Fertilizer for Rice Paddy] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Mente [Fertilizer for Cashew] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Jagung [Corn Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Sawit [Palm Oil Tree Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Karet [Fertilizer for Rubber Tree] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Formula Spesifik Tanaman Hias - Pupuk Gramafix Formula Tebu [Sugarcane Crops Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Sayuran Biji [Peas & Beans Vegetable Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Cengkeh [Clove Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Sayuran Daun [Leafy Vegetable Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Kopi [Coffee Fertilizer] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Sayuran Umbi [Fertilizer for Root Crops] - Pupuk Tablet [NPK Plus] Gramafix® Kacang [Fertilizer For Legum]Pupuk Organik Kompos GreenPhoskko® PadatPupuk Organik Gramafert® CairPupuk Organik Granul - Alat Uji Unsur Pupuk [Digital NPK Tester] - Pendampingan Usaha Agribisnis dan Agrowisata serta Perkebunan Swasta Nasional^BUMN.

Jumat, 11 September 2009

Pengalaman Empiris Pengelolaan Masjid

VISI, MISI, LANGKAH SETRATEGIS DAN PENGALAMAN EMPIRIS PENGELOLAAN MASJID DI INDONESIA

Oleh : Profesor Dr. H. A. Ahmad Sutarmadi

1. PENDAHULUAN

Kita semua wajiblah memuji syukur al-hamdulillah Allah S.W.T, kerana kita semua diperkenankan oleh Allah S.W.T dapat hadir dalam majlis yang amat mulia ini, untuk membahas fungsi masjid yang lebih baik, lebih moden dalam mengawal moral umat muslim di Sarawak khususnya, dan di negeri serantau pada umumnya. Saya merasa sangat bersyukur dan sangat berbahagia, atas diberinya dikesempatan oleh panitia penyelenggara untuk menjelaskan judul “Visi, Misi, Langkah Setrategis dan Pengalaman Empiris Pengelolaan Masjid Di Indonesia” peluang ini merupakan peluang emas, untuk mendapatkan tanggapan dari para penyelenggara dan para hadirin peserta majlis, yang pada gilirannya akan dijadikan pedoman untuk memakmurkan Baitullah, yakni Masjid-Masjid di Sarawak dan di Negeri-Negeri Muslim Serantau. Tentulah pemikiran itu mendapatkan inspirasi Firman Allah S.W.T dalam Surat at- Taubah Ayat 18 :

Artinya : “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ajalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kerana Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”

Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda : Artinya : “Barangsiapa membangun masjid kerana Allah, Allah Ta'ala akan membangunkan istana di syurga” (Al Hadits)

Dengan al-Quran al-Karim dan al-Hadits asy_Syarif itulah, maka kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini, semoga saja termasuk hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, dan kelak mendapatkan istana di syurga janatunaim. Bagi para hadirin yang mulia, yang mengikuti majlis ini, semoga memanfaatkan peluang emas ini, untuk menambah ilmu pengetahuan ilmiyah dan pengalaman amaliah dalam upaya meningkatkan fungsi masjid mengawal akhlaq bangsa dan meningkatkan kesejahteraan anggota jama'ah masjid.

II. VISI PENGELOLAAN MASJID

Visi ialah suatu angan-angan ataupun impian terhadap sesuatu yang sangat indah menawan dan mempesona, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk dapat mewujudkannya. Dengan visi yang mantap akan dapat menarik umat muslim ataupun anggota Jama'ah Masjid bersedia berkorban untuk membantu moral dan material untuk kepentingan masjid yang ada di daerahnya. Dengan visi yang jelas dan terang, anggota Jama'ah Masjid menjadi lebih yakin membela masjid dan mempertahankannya. Dalam ber- bagai seminar dan diskusi, pernah digariskan bahawa visi mengelola, memenej atau mengurus masjid yakni “Menjadikan fungsi masjid, dapat lebih membahagiakan anggota Jama'ah masjid lebih bahagia dan sejahtera, dunia dan akhirat”. Anggota Jama'ah Masjid bila masuk masjid, dengan beribadah, membaca al-Quran, membaca al-Hadits, ataupun dzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid dan mengikuti serta memperhatikan khutbah, pengajian dan syarahan-syarahan, lalu mereka pikirkan pelaksanaannya, memikirkan tentang dirinya, kemudian diyakini kesemuanya itu. Setelah dirasakan cukup mendapatkan sesuatu, kemudian keluar masjid dengan kaki kiri didahulukan, tidak seperti ketika masuk, yakni dengan mendahulukan kaki kanan, maka dengan hati yang mantap dan dengan nur Ilahi meneruskan medan juang mencari rizki, memenuhi perintah Allah :

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bahawasanya visi itu sifatnya masih abstrak, masih dalam bayangan dan impian, maka perlulah dijabarkan lebih konkrit, dan lebih nyata, maka diperlukan perumusan misi pengelolaan masjid”, yakni :

1) Meningkatkan iman, taqwa dan akhlak karimah.

2) Meningkatkan kecerdasan ummat anggota jama'ah.

3) Meningkatkan silatturahim.

4) Meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggota jama'ah.

5) Meningkatkan sosial, budaya dan peradaban.

Dengan perumusan misi itu maka visi akan lebih operacional, artinya sudah dapat dibayangkan kegiatannya. Setiap program kegiatan secara estructural diharuskan perumusan visi terlebih dahulu. Agar ada kesepakatan bayangan ataupun impian bersama anggota sesuatu organisasi. Bilamana belum diketemukan visi bersama suatu organisasi, maka akan ada kesulitan membuat langkah kegiatan bersama.

III. MISI PENGELOLAAN MASJID

Kata misi dahulu kala selalu dihubungkan dengan peperangan, dihubungkan dengan kegiatan negara dengan negara lain. Tetapi ahli menejemen sekarang misi dihubungkan dengan istilah menejemen, yaitu merupakan break down ataupun perincian dari visi, penjelasan yang lebih operacional. Seperti disebutkan di depan, misi pengelolaan masjid meliputi “Peningkatan Iman, Taqwa dan akhlaq karimah, kecerdasan, silaturrahim, ekonomi dan social budaya”.

Dengan perincian demikian, sudah mulai terbayang kegiatan apa saja yang dapat mewujudkan visi, seperti meningkatkan iman, taqwa, akhlaq karimah, yakni dengan melaksanakan berbagai macam Ibadah di masjid, melakukan pengajian dan pengkajian, memperingati hari besar Islam, membaca al-Quran, membaca al-Hadits . Pelaksanaan peningkatan iman, taqwa, akhlaqul karimah itu, secara sistimatis kelak dirumuskan dalam langkah-langkah setrategis. Secara dirumuskan demikian rupa, sehingga semua akan tercakup dalam langkah-langkah berstrategis itu.

Misi meningkatkan kecerdasan umat muslim, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti taman bacaan al-Quran, taman pendidikan al-Quran, taman kanak-kanak, pengajian dan pengkajian agama, menyelenggarakan sekolah formal, seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama dan Atas, Perguruan Tinggi, Kursus-Kursus dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat dirumuskan secara sistimatis dalam rumusan langkah-langkah setrategis.

Misi meningkatkan silaturrahim, dapat dilakukan berbagai macam kegiatan, mula mendaftar nama-nama anggota jama'ah tetap, yang bermukim di sekitar masjid ataupun bertempat tinggal jauh, tetapi ingin menjadi anggota masjid tertentu, maka anggota demikian dapat dibenarkan. Data anggota itu meliputi nama kepala keluarga, jumlah anak, pendidikan, keahlian, pekerjaan, alamat dan lain-lain, sesuai dengan data yang diperlukan, termasuk status perkahwinan dan kedudukan dalam pekerjaan. Perlu juga diadakan rapat umum, ataupun pertemuan untuk keseluruhan anggota jamaah, bila jumlah jamaah terlalu besar, maka dapat melalui perwakilan. Dengan demikian perlu dibentuk sub-sub sektor anggota berjama'ah. Bila anggota jamaah keseluruhan sampai jumlah 5 ribu, maka dapat dibagi menjadi 50 sub, sehingga setiap sub, terdiri dari 100 orang. Dengan cara demikian, maka hubungan silaturrahim akan dapat dilakukan. Kegiatan untuk mempererat silaturrahim itu dapat melalui umrah bersama, bertamasya bersama, arisan, pengalaman, tahlil, membaca yasin bersama dan lain-lain.

Misi meningkatkan kesejahteraan, terutama masalah ekonomi, dengan membuat peta kemampuan ekonomi anggota jama'ah, keadaan alam, kemungkinan berusaha. Meminta bantuan ahli ekonomi setempat usaha apa yang cocok, sesuai dengan lingkungan alam yang ada. Bagi daerah pantai, mungkin dapat dikembangkan usaha- usaha perikanan, pengadaan perahu ataupun papal ikan, pengolahan pasca, panen, pemasaran produksi ikan dan lain-lain.

Bagi jama'ah yang di darat, dapat men- gembangkan perkebunan dan pertanian, dengan mengaktifkan tenaga ahli, pengusaha dan pemerintah untuk memajukan usaha-usaha yang cocok.

Meningkatkan sosial budaya dengan mengembangkan berbagai seni yang sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan jenis masakan, memelihara budaya local untuk dijadikan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang. Hidup tanpa seni akan kaku dan keras. Hidup tanpa agama akan buta, dan hidup tanpa teknologi akan lemah.

IV. LANGKAH-LANGKAH SETRATEGIS

Langkah-langkah setrategis yakni satu perencanan program yang jauh, mendalam dan meluas. Maka rencana itu dapat dirumuskan sebagai berikut:-

1. Meningkatkan kemampuan ilmiyah, mengenai agama dan teknologi.

2. Mendidik dan melatih para pengurus ataupun pengelola masjid, dalam kemampuan menejerial dan teknikal.

3. Membuat program kerja jangka pendek, sedang dan panjang, harian, mingguan, bulanan.

4. Membuat data anggota jamaah, dilengkapi dengan profilnya.

5. Mengadakan imam, khotib, guru mengaji, penceramah dan lain-lain. Tenaga yang diperlukan.

6. Mengadakan tenaga administerasi untuk mencatat dan mengatur penkantoran serta membuat laporan.

7. Mencari sumber dana untuk memenuhi keperluan kegiatan.

8. Menyelenggarakan rapat anggota jamaah masjid untuk bersama-sama menilai pelaksanaan para pengurus masjid ataupun pengelola.

9. Bekerjasama dengan institusi ataupun lembaga yang ada kaitannya dengan kegiatan masjid.

10. Mengadakan formasi pengawasan, untuk memantau jalannya organisasi kemasjidan yang bersangkutan.

11. Membuat pedoman pengelolaan masjid agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pengurus dan anggota jamaah.

12. Membentuk Badan Kordinasi untuk status wilayah atau untuk seluruh negeri agar dapat membuat suatu kegiatan untuk kemajuan bersama seperti di Indonesia Hadala Dewan Masjid Indonesia.

13. Memberikan peranan kepada remaja dan para wanita, sebagai kekuatan yang mumpuni dan dapat mendukung jalannya kepengurusan.

14. Mengangkat tenaga expen dan profesional untuk lebih memperlancar pelaksanaan program pengurus masjid.

15. Menyelenggarakan berbagai macam ibadah untuk lebih meningkatkan amal dan menjaga keamanan dan ketaqwaan anggota jamaah.

16. Meningkatkan ekonomi anggota jamaah sesuai dengan situasi alam dan keadaan anggota jamaah. Seperti meningkatkan usaha perkebunan pertanian, nelayan, perniagaan dan lain-lain.

17. Mengembangkan luas bangunan masjid sesuai dengan penambahan anggota jamaah dan kegiatan yang dilaksanakan.

18. Menjaga dan memelihara ruangan, tempat ibadah, kamar mandi, tempat wuduk, w.c dan dan lain-lain agar tetap bersih, indah dan menarik.

19. Menjaga dan memelihara taman, pagar, tempat penitipan sandal dan sepatu dan tempat parkir agar tetap bersih, hijau dan aman.

20. Mengadakan olah raga, pelatihan bela diri, kesenian, untuk memelihara kebugaran, keindahan dan kesihatan.

IV. PENGALAMAN EMPIRIS PENGELOLAAN MASJID DI INDONESIA

Sampai saat sekarang ini hampir 700,000 termasuk langgar dan mushalla dan madrasah, yang telah didirikan di Indonesia. Di antaranya ada yang besar sekali seperti Masjid Istiqlal, dapat menampung 100,000 jamaah, Masjid Akbar Surabaya dapat menampung lebih 60,000 jamaah. Masjid At-Tin di dekat Taman Mini Indonesia Indah dapat menampung 70,000 jamaah dan Masjid Raya di Tingkat Propinsi rata- rata dapat menampung 50,000 jamaah.

Masjid Jakarta Islamic Center dapat menampung 70,000 yang dilengkapi dengan gedung pendidikan dan latihan serta hotel berbintang. Dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, masjid yang telah menggunakan menejemen moden masih sedikit, mungkin baru 5%. Sedangkan yang lain masih bersifat tradisional. Kegiatan-kegiatan itu seolah-olah dapat dikategorikan sebagai berikut:-

1. Ibadah Mahdloh seperti shalat jamaah, shalat Jumaah, shalat sunat, shalat sunat teraweh,sholat gerhana, sholat jenazah, mengaji al-Quran, mengaji al-Hadits, dzikir, bertahlil, membaca surat yasin, sholat malam, shalat tahajud dan lain- lain. Pada umumnya masjid menyelenggarakannya sesuai dengan waktu dan momentum- momentum yang disepakati oleh anggota jamaah.

2. Khutbah Jumaat, khutbah hari raya, khutbah shalat gerhana, pada umumnya melaksanakannya.

3. Ceramah, pengajian, pengkajian, diskusi, loka karya, rapat-rapat organisasi, beberapa masjid telah melakukannya tetapi sebahagian yang lain tidak melakukan.

4. Tabligh Akbar, Pengajian Akbar, Dzikir Akbar, Takbir Akbar hanya dilaksanakan diselenggarakan di masjid-masjid raya dan masjid nasional seperti di Masjid Istiqlal, Masjid Akbar dan lain-lain.

5. Ibadah Ijtimaiyyah, seperti penyelenggaraan pengumpulan zakat maaf dan zakat fitrah, diselenggarakan hampir di seluruh masjid dengan pembagian langsung dilaksanakan atau dilakukan oleh Instansi Badan Amil Zakat (BAZ). Jumlah yang dapat dikumpulkan biasanya sedikit, tidak seimbang dengan jumlah musthiq yang berhak menerima zakat. Seolah-olah hanya untuk memenuhi syarat bahawa setiap hari raya idul fitri dilakukan pembagian zakat dan zakat fitrah.

6. Pelaksanaan Penyembelihan Haiwan Qurban dilaksanakan pada Masjid Tingkat Nasional dan Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, itupun jumlah haiwan yang dipotong dengan jumlah yang berhak menerima haiwan qurban tidak seimbang.

7. Masjid yang telah melakukan pembinaan kesihatan bagi anggota jamaah masjid mulai berkembang. Pembukaan poliklinik, pemeriksaan kesihatan ibu hamil dan anak-anak mulai disemarakkan sehingga masjid mulai dikunjungi sepanjang masa tetapi jumlahnya masih belum memadai.

8. Masjid yang telah membina kebugaran jasmani anggota jamaah masjid masih sedikit, termasuk yang melakukan latihan bela diri.

9. Masjid yang telah membuka Bank Syariah dan Baitulmal wama masih sedikit. Sudah ada kecenderungan untuk berkembanga sesuai dengan perkembangan Bank non Riba.

10. Masjid yang telah membuka business masih sedikit kerana ada faham bahawa ke masjid itu adalah hanya semata-mata untuk beribadah.

11. Masjid yang melaksanakan prosesi perkahwinan sangat sedikit kerana prosesi perkahwinan dilakukan di rumah kediamaan mempelai wanita atau di Balai Nikah dan Penasehatan Perkahwinan dan juga di masjid di lingkungan gedung- gedung yang sepesial untuk resepsi perkahwinan.

12. Di Indonesia di masjid dilarang untuk kampanye Partai Politik tetapi untuk pembahasan politik secara umum sudah mulai dilakukan.

13. Pada umumnya masjid digunakan untuk penyelenggaraan sholat jenazah, sebagai tempat penyelenggaraan ibadah terakhir bagi si mayit, sekaligus untuk mengingatkan bagi anggota jamaah bahawa pada saatnya mereka akan mengalami kematian.

14. Pada umumnya di masjid dilakukan upacara melepas haji, sedang untuk acara penerimaan jamaah haji jarang dilakukan.

V. PENUTUP

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk dibahas oleh seluruh peserta konvensyen yang terhormat.

Sumber: www.jais.sarawak.gov.my

Topik Terkait [Related Post]Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa bersalawat ke padaku sekali salawat niscaya Allah SWT akan bersalawat ke atasnya sepuluh kali”.(HR Muslim) �¦???

Sponsored "S and E" BackLink'S

Social Entrepreneurs SPONSORed
surgawebindian classifieds, india classified ads, free classified ads, buy sell free classifieds from india, classified yellow pages, indian ads, post free ads, indian advertisements, free advertising, post sell ads, post buy ads, free job postings, free matrimonial ads, car classifieds, auto classifieds, used stuff, local ads, ads for sale, local classifieds india, click india, property for sale, sell used cars, education institutes, travel deals, mumbai real estate, new delhi restaurants, hotels in bangalore, online classifieds india, buy sell free classifieds, online ads, free ads, indian ads, where can i post free ads, post free business ads, post free employment ads, free online ads posting, how to post free ads, post free banner ads, post free ads internet, free business advertising, local classified ads, free internet classified ads, post free dog ads, placing free ads online, free online advertising sites, where to place free classified ads, used cars classified ads, submit free classified ads, sites to post ads for free, kijiji, free classifieds nyc, post free classified ads no registration, sell car free ads, free online advertising sites, autos, ads for, one india, free classifieds in kerala freebanner4uSERIBU KAWANbertaubatlahiklanseribuartissexy17freebacklinks4usatriopiningitkatamutiara4usehatwalafiahiniinfo4uiklansahabat2billiontraffic4uiklanwargaseribusayangbloggratiss4usurgalokaSERBA SERBISENI LUKISTEMPLATE GRATISWARGA BISNISAGUS FAUZY4905GOBLOGANEKA VIDEOFECEBLOG 4UIsangrajamayasurgawebbabulfatahbacklinkgratis4uBUSANA MUSLIMseribukatamutiaramajelisrasulullahSERIBU KAWAN TV INDONESIA FECEBLOG 4UI
japanese backlinksharelinknewsMajlis Link OtomatisFreewebsitepromotionAutoBacklinkGratisFree backlinksiaran linkFree Plugboard Teks TVlinkportalweb directorydirektori Indonesia

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! TopBlogIndonesia.com

Free Auto BacklinkFree Auto BacklinkI-Love-ObamaFree Plugboard Link Banner ButtonFree Smart Automatic BacklinkMalaysia Free Backlink Services MAJLIS LINK: Do Follow BacklinkLink Portal Teks TVAutoBacklinkGratisjapanese instant free backlink Free Automatic Backlink Service free instant backlink for blog and websiteTotal Entertainment Free Backlink Exchange For Seo Text Backlink ExchangesFreeBackLinksForYou Die Gute SaatBacklink-Gratisfree Backlinkkostenlose backlinksFree Automatic Link Free Promotion Link Auto Backlink iklan gratis 2BillionTraffic plugboard zeitbanner Free Automatic LinkSubmit Free to ExactSeekPremium TrickFree Auto BacklinksView and compare your rankings in Google, Yahoo! and MSN all at once
Search Engine Marketing
Join My Community at MyBloglog!Active Search ResultsASRULFree BacklinksTeman Link Unlimited Backlink ExchangeFree Automatic LinkBacklink-Gratisiklan 2BillionTraffic Text Backlink ExchangesZero waste management and Indonesia green solution to stop global warmingBlog Tutorial Wordpress Blogger BlogspotFree Automatic Link Musik-Box BacklinksFree Auto Backlink - Gratis Backlink Otomatis Bandung Kota Kembang MellowYellowBadge healthylounge,healthy corner,healthy diet,diet food,nutrition,vitamins,suplement,medicine,fitness,weightloss,hairloss,be healthy,osteoporosis,pregnancy,breastfeeding,cooking-recipes,parenting,babies,desease,exercise,food,household,be healthy C-Backlink Auto Backlink iklan gratis 2BillionTraffic
Free Auto BacklinkFree Auto Backlinks From Phanmemxuyenviet.com Rudy 364 Link Plugboard ManiaFree Automatic LinkFree Backlink Directorybacklink dich thuatFree Automatic LinkFree Automatic Link My Ping in TotalPing.com Free Automatic LinkFree Link ExchangeBacklink-GratisAdd URL Suggest Link Add URL Suggest LinkPageRank-Backlink ohne Anmeldung bei http://www.ursula1.de/webphpbacklinks for youKostenloser pagerank bei http://partner.krookle.euWelcome To Pinang HijauAuto Backlink | Free Auto Backlinks ExchangesPowered by BannerFans.com

Posko Hijau ^ PT.CVSK ^ NetWorking

POSKO HIJAU NETWORKING
DAFTAR KONTAK,PERWAKILAN^AGEN
PT CIPTA VISI SINAR KENCANA
DAN JEJARING POSKO HIJAU
--------------
[Head Office]
PT. Cipta Visi Sinar Kencana
Jl. Pungkur No 115
BANDUNG 40251
Ph:+62-22-4262235-4262253
Fx:+62-4214084
HP:+62-81572527115
--------------
[Malaysia]
Saiful Bahri Abdul Hadi
Konsortium Melayu
Selayang Berhad(KmsB)
No.25 Jalan 3 A/2 B,
Taman Desa Bakti,
Batu Caves
Darul Ehsan 68100,
Selangor-Malaysia
Ph:+60-122135515
Ph:+60-361207177,
Fax:+60-361377177
--------------
[Singapore]
Aileen Kwok
Ph: +65-64819182-96862550,6Eu
Tong Sen Street 04-68
--------------
[Vietnam - Ho Chi Minh]
Ben Taat Alias
2nd floor, unit 224, 37
Ton Duc Thang District 1,
Ho Chi Minh Viet Nam
Ph : +84-8-8230096
Fx : +84-8-8230094
--------------
[Jakarta]
Muh Rivai dan Dewi Nuraini,SP
Jl. Mujair Raya No 5
Jatipadang Pasar Minggu
Jakarta Selatan
PH:+62-21-78838189.
--------------
[Bogor]
Harry Bambang,Ir,MSc
JL Arzimar I/16-B
Bantar Jati
Bogor Utara 16152,
Jawa Barat,Indonesia.
Ph: 0251-328575.
--------------
[Surabaya]
Dang Yudi, Ir.
PT. CVSK Pwk Surabaya
Jl. Ketintang Permai AD-9
Surabaya 60232, Jawa Timur
Ph: 031-60564705.
--------------
[Yogyakarta]
Totok Maryadi,Drs, MT
Jl Pura 189 Sorowajan
Yogyakarta-55198
Telp:+62-274-488104.
--------------
[Head Office; PT .CV. Sinar Kencana]
Jl. Pungkur No 115
BANDUNG 40251
Ph : 022-4262235-4262253
Fx : 022-4214084
HP. +62 81572527115.
--------------
[Demak]
Bening Dwiono
Jl. Grya Bhakti
Praja K 14 Mangunjiwan
Demak-59515T.
PH:+62-291-681818.
--------------
[Surabaya]
PT. CVSK Perw.Surabaya
H.M.Moh. Saleh
Jl. Jakarta No 27 Tanjung Perak
Surabaya
Jawa Timur
Ph: 62-31-3550748
--------------
[Kalimantan Selatan]
Ny. Gantini Sudiatna
PT. CVSK Pwk Kalsel
Jl. Virgo Raya No 16
Perum Cahaya Bintang
Sei Besar-Banjarbaru
Kalimantan Selatan
Ph: 0511-4774629
--------------
[Sulawesi Selatan]
PT.Cipta Visi Sinar Kencana
Demplot Sulawesi Selatan
Indonesia Timur
Faristiwan Bohari
Komp Pepabri Blok D3/10
Sudiang Permai
Makassar, Indonesia
Ph;+62-411-2686031
Hp;+62-85215497331(HAH)
--------------
[Bali]
I Nyoman Rudi Arthana
Jl. Sudirman
Komp. Sudirman Agung
Blok F No 3A
Denpasar Bali
+62-811394614
--------------
[Bandung]
Mohamad Bijaksana
Greeneration Indonesia
Jl. Kanayakan D-35
BANDUNG-40135
Ph : 022-2500189
Fx : 022-2500189
--------------
[Riau]
Sartani
Jl. Suka Karya Simpang
Kualu Panam
Pekanbaru 30151
--------------
[Kalimantan Barat]
Anton Kamarudin
PT. CVSK Pwk. Kalbar
Jl. Martadinata Gg Kecambah No.1
T. +62-81511985456
Pontianak-78115
Kalimantan Barat
--------------
[Sumatera Utara]
Binur Hasibuan
Jl Kampung Baru
Perumahan Wira Asri
Blok II No 7 Rantau Prapat
Labuan Batu
Sumatera Utara 21411
Hp: 081376175864
Ph: 0624-22065
Sumatera Barat
--------------
[Sumatera Barat]
PT. CVSK Pwk Sumbar
Armus Arifin
Jl Gajah Mada No 2
Simpang Tinju-Padang
Sumbar-25143
Ph: 0751-41353
--------------
[Batam]
Dwi Nurul
PT. CVSK Pwk Batam
Shanggrila Garden
Blok A1/64,
Sekupang Batam
Kepulauan Riau-29400
--------------
[Sumatera Selatan]
Leman
PT. CVSK Sumsel
Jl. Toman 7 No.9
Perum Sako
Palembang-30151
Sumatera Selatan
T. 081373871268-81273919583
--------------
[Pekanbaru]
Yahya Subhan, SE, H
PT. CVSK PWK RIAU
Jl Hasanudin No 17 A Rengat
Pekanbaru,+62-81268338415
HP +62-81572527115
--------------
[Jakarta Selatan]
Dewi Nuraini, SP
PT.Permata Makmur Sejahtera
Jl. Mujair Raya No 5
Jatipadang
Pasar Minggu
Jakarta Selatan
+62-21-78838189
--------------
[Jakarta Selatan]
Nengah Sukerja, IR
Jl. Raya Lenteng Agung
Timur Baru No.18
Jagakarsa
Jakarta Selatan
Ph; +62-21-78888673-98925989
--------------
[Sumatera Utara]
M. Sirait
Jl. Puskesmas Ds.Sei Piring
Kec. Pulau Rakyat
Asahan
Sumatera Utara
T. +62-623-355271
--------------
[Bandar Lampung]
Hayat Sulaiman,IR,MM
Jl. Slamet Riyadi No.5
Bandar Lampung
T. +62-21- 8464810
--------------
[Bandung]
PT. Cipta Visi Sinar Kencana
Sonson Garsoni, Ir.
Jl. Pungkur No 115,
BANDUNG-40251
Ph : 022-4262235-4262253
Fx : 022-4214084
HP +62-81572527115
--------------
Binaan Posko Hijau
[Gerakan Indonesia Hijau Foundation]
LM3 Model GMIM Nafiri Manado
[Erisman Panjaitan,SE]
Sulawesi Utara
--------------
LM3 Model Ponpes Al-Izzah
[Drs.Ery Supardi]
Balikpapan-Kalimantan Timur
--------------
LM3 Ponpes Asy-Syifa
[H.Cholik H.Senen, ST]
Musi Banyuasin Sumatera Selatan
--------------
Mitra NGO
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kerjasama Antardaerah [Lekad]
Jl. Empu Sendok No.21
Kebayoran Baru-Jakarta Selatan
--------------
[Kalimantan Timur]
H.Andi Abdul Azis
Jl. Inpres III No.31a/20 RT.15
Balikpapan
HP. +6285246619489
HP. +6281348414127
--------------------
[Jakarta Selatan]
H. Asrul Hoesein
Jl. H.Muhi VIIIB RT 07 RW 04 No. 14
Pondok Pinang
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan
HP. +6281287783331
HP. +628119772131
--------------------
[Jakarta Pusat]
PT. Xaviera Global Synergy
Wilda Yanti
HP:081314246402, Wilda
HP: 08119772131, Asrul
Artha Graha Building, 6th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
--------------------
WebDesain & Webmaster:
Asrul Program Communication
Golden Centrum Building
JL. Majapahit Blok UV
HP: 08119772131
081287783331
Jakarta-10160
Indonesia
--------------------
Green Indonesia Foundation
NusaLoka - Sektor 14.4
JL. Flores I
Blok L7/8 BSD
Telp/Fax : 021-5378672
Kota Tangerang Selatan-15321
HP: 08119772131
081287783331
08119111131
Indonesia
--------------------

Social Entrepreneur Visitor'S

Social Entrepreneurs VISITOR
Check Google Page Rank
Rek.PP; 1363-1135-4919-6502-3777[HAH]
Ziddu AC; 2009-07-30[HAH]
NPWP;16.214.559.3-801.000[HAH]
Passport;A3129426[HAH]Lama
Passport;B8621264[HAH]Baru
BCA; A/C;7310998855[AH]
CIMB Niaga; A/C; 0170118206183 [AH]
BMMD;A/C:1520008773331[HAH]
IDCard/KTP; 737111-070462-0004[AH]
AmazonID _trashandentre-20[HAH]
Review http://asrulhoesein.blogspot.com on alexa.com Locations of visitors to this page

  © Blogger templates ProBlogger Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP